Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.15)


Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.15) από εδώ. Για τη σωστή χρήση του φύλλου, παρακαλώ διαβάστε την παρούσα δημοσίευση μέχρι το τέλος της, δίνοντας προσοχή στην αλλαγή με αριθμό 6.

Αν και έγινε προσπάθεια αποτύπωσης των προβλέψεων του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νόμου στους υπολογισμούς αυτού του φύλλου Excel, είναι πολύ πιθανό τα μελλοντικά εκκαθαριστικά του ΓΛΚ που θα υπολογιστούν με τα νέα δεδομένα να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω διαφορετικής ερμηνείας του νόμου, ο οποίος είναι ασαφής σε αρκετά σημεία.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.12) είναι :

1. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016). Για το λόγο αυτό, προστέθηκε και επιλογή του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων.

2. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016).

3. Προστέθηκε πεδίο όπου φαίνονται οι περικοπές επί των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, λόγω των μνημονιακών νόμων.

4. Δεν λαμβάνεται υπόψη η περικοπή άνω των 2.000 € (για κύρια σύνταξη), ούτε η περικοπή άνω των 1.300€ (για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης) που προβλέπονται στον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016), δεδομένου οτι δεν είναι σαφές το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται (αρχικό μικτό, μικτό μετά περικοπές κλπ).

5. Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016), δηλαδή στο αρχικό μικτό ποσό + ΕΟΒ πλην τις δύο ΕΑΣ, ή στο αρχικό μικτό ποσό + ΕΟΒ.

6. Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του φόρου εισοδήματος επί του ποσού των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ. Όμως :
          α. Η δυνατότητα ισχύει εάν και μόνο εάν επιλέξουμε να ενεργοποιήσουμε τις μακροεντολές όταν ανοίγουμε το φύλλο Excel (δείτε λεπτομέρειες εδώ στο λήμμα Excel). Προτιμήστε την προτοποθετημένη επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση» και απλά ενεργοποιήστε τις μακροεντολές μόνο για το φύλλο Excel που θέλετε εσείς, από την ειδοποίηση ασφαλείας που θα δείτε κατά τη φόρτωση του φύλλου.
             β. Ο αυτόματος υπολογισμός θα ισχύει μόνο εάν το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΓΛΚ έχει υπολογιστεί με το νέο νόμο, δηλαδή η εισαγωγή ποσού που αναγράφεται σε εκκαθαριστικά του Ιουνίου 16 και προγενέστερα θα οδηγήσει σε λάθη.
           γ. Εαν δεν ξέρετε το φόρο του ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από εκκαθαριστικό του Ιουνίου 16 και πρίν για να έχετε μια εκτίμηση των ποσών σύμφωνα με το νέο νόμο, θέστε ως φόρο ΜΤ/ΕΚΟΕΜ το 10% του πληρωτέου ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, έτσι ώστε να αποφύγετε τα προαναφερθέντα λάθη και να έχετε μια καλή προσέγγιση.

7. Προστέθηκε βοήθεια για την εισαγωγή των στοιχείων. Τα κελιά στα οποία υπάρχει βοήθεια ξεχωρίζουν από ένα μικρό κόκκινο τρίγωνο στην άνω δεξιά γωνία τους. Η βοήθεια φαίνεται όταν τοποθετήσουμε το ποντίκι πάνω στα κελιά που έχουν βοήθεια.

8. Αντικαταστάθηκαν τα κουτάκια επιλογής (check boxes) για την επιλογή  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των κρατήσεων με αναδιπλούμενες λίστες επιλογής (pull-down menus), καθότι τα «check boxes» άλλαζαν θέση ανάλογα με την έκδοση του Excel και την ανάλυση οθόνης του εκάστοτε χρήστη. Η λειτουργικότητα του φύλλου δεν επηρεάστηκε από την αλλαγή αυτή.

Τέλος, ευχαριστώ τον κ. Παπαπαρίση που έλεγξε το φύλλο και επεσήμανε διορθώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου