Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Απλός (αλλά προσεγγιστικός) υπολογισμός πληρωτέου νέας σύνταξης

Πρόσφατα, συζητήσαμε με τον κ. Παπαπαρίση την ιδέα που είχε για την δημιουργία ενός excelόφυλλου για τον υπολογισμό της πληρωτέας νέας σύνταξης όπως αυτή θα είναι το 2020 (δηλ. με μειωμένο αφορολόγητο, χωρίς ΕΟΒ, χωρίς αναδρομικά κλπ) με τον πλέον απλό τρόπο, δηλαδή χωρίς την εισαγωγή πολλών στοιχείων από το χρήστη. Ήταν φανερό ότι σε έναν τέτοιο υπολογισμό θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ του τελικού αποτελέσματος και της πραγματικότητας που θα οφείλονταν στον μη υπολογισμό της προσωπική διαφοράς, της φορολογίας των ποσών των Μετοχικών Ταμείων κλπ, αλλά το σκεπτικό ήταν ενδιαφέρον καθότι ο χρήστης θα έπρεπε να εισάγει μόλις τρείς αριθμούς για τον υπολογισμό του νέου πληρωτέου.

Ο κ. Παπαπαρίσης, εκτελώντας τους σχετικούς υπολογισμούς, διαπίστωσε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι διαφορές θα ήταν μικρές, οπότε τελικά δημιουργήθηκε το excelόφυλλο που μπορείτε να βρείτε εδώ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ιστολόγιο του κ. Παπαπαρίση.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Φύλλο υπολογισμού διαφοράς κρατήσεων περίθαλψης

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το φύλλο υπολογισμού της διαφοράς μεταξύ των διαφόρων τρόπων κράτησης της εισφοράς περίθαλψης σε σχέση με την κράτηση στο ποσό της σύνταξης μετά τις περικοπές (που εκτιμώ ότι είναι η σωστή). Το φύλλο αυτό είχε συνταχθεί παλαιότερα αλλά δεν δημοσιεύτηκε.

Ειδικότερα, σε γενικές γραμμές, την περίοδο Οκτ. 2013 έως και Σεπ. 2016, ο υπολογισμός των κρατήσεων περίθαλψης γινόταν επί πλασματικών ποσών σύνταξης (ποσό προ περικοπών) και όχι επί του ποσού μετά τις περικοπές. Στο εν λόγω φύλλο, φαίνονται οι διάφοροι τρόποι υπολογισμού ανά μήνα και υπολογίζονται οι διαφορές σε σχέση με κρατήσεις επί του ποσού μετά τις περικοπές.

Μια άλλη προσέγγιση στην μεθοδολογία των εν λόγω υπολογισμών (εκτιμώ με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα), γίνεται από την πάντα έγκυρη ιστοσελίδα https://enstoloi.net/. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κ. Καρασαββίδη ότι το τελικό ποσό επιστροφής, θα εξαρτηθεί από τη φορολογία που θα του επιβληθεί.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Υπολογισμός πρόσθετης επιβάρυνσης λόγω μείωσης του αφορολόγητου

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το φύλλο υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης που θα προκαλέσει η μείωση του αφορολογήτου.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Φύλλο υπολογισμού νέας (αναλογικής + Εθνικής) σύνταξης σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό (V1.0)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το φύλλο υπολογισμού της νέας σύνταξης σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό ("επανυπολογισμός"). Το φύλλο αυτό δεν έχει σχέση με το γνωστό φύλλο υπολογισμών σύνταξης, το οποίο εφαρμόζει τον τον τρέχοντα τρόπο υπολογισμού του ΓΛΚ.

Αν και για τους παλαιούς συνταξιούχους προβλέπεται, με την πρόσθεση της προσωπικής διαφοράς, να μην μεταβληθεί το τελικό πληρωτέο, είναι μερικές φορές χρήσιμο να δούμε τους υπολογισμούς που οδηγούν στη νέα μικτή (όχι πληρωτέα) σύνταξη.

Τέλος, ευχαριστώ τον κ. Παπαπαρίση για τη βοήθειά του.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.16)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.16) από εδώ.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.15) είναι :

1. Οι εισφορές υγείας υπολογίζονται πλέον στο μικτό ποσό της κύριας σύνταξης μετά τις περικοπές και όχι στο αρχικό μικτό ποσό όπως πριν. Αυτό οδηγεί σε αυξήσεις του πληρωτέου.

2. Προστέθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της νέας κράτησης 0,20 υπές των ενώσεων συναξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου οτι στη σύνταξη Οκτωβρίου το συνολικό ποσό της εν λόγω κράτησης ήταν 0,80€ (0,60 αναδρομική κράτηση και 0,20 τρέχουσα κράτηση), για σωστά αποτελέσματα του Οκτωβρίου πρέπει να συμπληρωθεί στο κελί "Αναδρομικές κρατήσεις" το ποσό των 0,60€.

Τέλος, όπως και στο φύλλο 4.15, εξακολουθεί να μη λαμβάνεται υπόψη η περικοπή άνω των 2.000 € (για κύρια σύνταξη), δεδομένου οτι δεν είναι σαφές το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται (αρχικό μικτό, μικτό μετά περικοπές κλπ). Επίσης, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται περικοπή άνω των 1.300€ (για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης), καθότι δεν εφαρμόστηκε ούτε από το ΓΛΚ. Υπενθυμίζεται οτι οι δύο αυτές περικοπές, προβλέπονται στον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016).

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.15)


Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.15) από εδώ. Για τη σωστή χρήση του φύλλου, παρακαλώ διαβάστε την παρούσα δημοσίευση μέχρι το τέλος της, δίνοντας προσοχή στην αλλαγή με αριθμό 6.

Αν και έγινε προσπάθεια αποτύπωσης των προβλέψεων του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού νόμου στους υπολογισμούς αυτού του φύλλου Excel, είναι πολύ πιθανό τα μελλοντικά εκκαθαριστικά του ΓΛΚ που θα υπολογιστούν με τα νέα δεδομένα να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω διαφορετικής ερμηνείας του νόμου, ο οποίος είναι ασαφής σε αρκετά σημεία.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.12) είναι :

1. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016). Για το λόγο αυτό, προστέθηκε και επιλογή του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων.

2. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016).

3. Προστέθηκε πεδίο όπου φαίνονται οι περικοπές επί των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, λόγω των μνημονιακών νόμων.

4. Δεν λαμβάνεται υπόψη η περικοπή άνω των 2.000 € (για κύρια σύνταξη), ούτε η περικοπή άνω των 1.300€ (για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης) που προβλέπονται στον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016), δεδομένου οτι δεν είναι σαφές το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται (αρχικό μικτό, μικτό μετά περικοπές κλπ).

5. Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016), δηλαδή στο αρχικό μικτό ποσό + ΕΟΒ πλην τις δύο ΕΑΣ, ή στο αρχικό μικτό ποσό + ΕΟΒ.

6. Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του φόρου εισοδήματος επί του ποσού των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ. Όμως :
          α. Η δυνατότητα ισχύει εάν και μόνο εάν επιλέξουμε να ενεργοποιήσουμε τις μακροεντολές όταν ανοίγουμε το φύλλο Excel (δείτε λεπτομέρειες εδώ στο λήμμα Excel). Προτιμήστε την προτοποθετημένη επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση» και απλά ενεργοποιήστε τις μακροεντολές μόνο για το φύλλο Excel που θέλετε εσείς, από την ειδοποίηση ασφαλείας που θα δείτε κατά τη φόρτωση του φύλλου.
             β. Ο αυτόματος υπολογισμός θα ισχύει μόνο εάν το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΓΛΚ έχει υπολογιστεί με το νέο νόμο, δηλαδή η εισαγωγή ποσού που αναγράφεται σε εκκαθαριστικά του Ιουνίου 16 και προγενέστερα θα οδηγήσει σε λάθη.
           γ. Εαν δεν ξέρετε το φόρο του ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από εκκαθαριστικό του Ιουνίου 16 και πρίν για να έχετε μια εκτίμηση των ποσών σύμφωνα με το νέο νόμο, θέστε ως φόρο ΜΤ/ΕΚΟΕΜ το 10% του πληρωτέου ΜΤ/ΕΚΟΕΜ, έτσι ώστε να αποφύγετε τα προαναφερθέντα λάθη και να έχετε μια καλή προσέγγιση.

7. Προστέθηκε βοήθεια για την εισαγωγή των στοιχείων. Τα κελιά στα οποία υπάρχει βοήθεια ξεχωρίζουν από ένα μικρό κόκκινο τρίγωνο στην άνω δεξιά γωνία τους. Η βοήθεια φαίνεται όταν τοποθετήσουμε το ποντίκι πάνω στα κελιά που έχουν βοήθεια.

8. Αντικαταστάθηκαν τα κουτάκια επιλογής (check boxes) για την επιλογή  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των κρατήσεων με αναδιπλούμενες λίστες επιλογής (pull-down menus), καθότι τα «check boxes» άλλαζαν θέση ανάλογα με την έκδοση του Excel και την ανάλυση οθόνης του εκάστοτε χρήστη. Η λειτουργικότητα του φύλλου δεν επηρεάστηκε από την αλλαγή αυτή.

Τέλος, ευχαριστώ τον κ. Παπαπαρίση που έλεγξε το φύλλο και επεσήμανε διορθώσεις.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.12)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.12) από εδώ.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.10) είναι :
1. Η προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης ποσών αναδρομικών κρατήσεων στον υπολογισμό της μηνιαίας σύνταξης.

Τονίζεται για μια επιπλέον φορά οτι λόγω στενής αλληλεξάρτησης του ποσού φορολογίας της κύριας σύνταξης με τα ποσά φορολογίας των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, η αλλαγή μεταξύ 4% και 6% χωρίς αλλαγή των ποσών ΜΤ/ΕΚΟΕΜ θα παρουσιάσει αποτελέσματα που θα διαφέρουν μερικά € από την πραγματικότητα, όμως, έστω και έτσι, η σύγκριση (4% - 6%) παραμένει ενδεικτική των απωλειών.

Τα ποσά ΜΤ/ΕΚΟΕΜ του μηνός Οκτωβρίου είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικά από αυτά των προηγούμενων μηνών λόγω αλλαγών στα ποσά φόρου βάσει των αναδρομικών κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, απαιτείται εισαγωγή στο φύλλο Excel των νέων ποσών βάσει των μηνιαίων εκκαθαριστικών των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ.