Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.12)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.12) από εδώ.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.10) είναι :
1. Η προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης ποσών αναδρομικών κρατήσεων στον υπολογισμό της μηνιαίας σύνταξης.

Τονίζεται για μια επιπλέον φορά οτι λόγω στενής αλληλεξάρτησης του ποσού φορολογίας της κύριας σύνταξης με τα ποσά φορολογίας των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, η αλλαγή μεταξύ 4% και 6% χωρίς αλλαγή των ποσών ΜΤ/ΕΚΟΕΜ θα παρουσιάσει αποτελέσματα που θα διαφέρουν μερικά € από την πραγματικότητα, όμως, έστω και έτσι, η σύγκριση (4% - 6%) παραμένει ενδεικτική των απωλειών.

Τα ποσά ΜΤ/ΕΚΟΕΜ του μηνός Οκτωβρίου είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικά από αυτά των προηγούμενων μηνών λόγω αλλαγών στα ποσά φόρου βάσει των αναδρομικών κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, απαιτείται εισαγωγή στο φύλλο Excel των νέων ποσών βάσει των μηνιαίων εκκαθαριστικών των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου