Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.16)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.16) από εδώ.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.15) είναι :

1. Οι εισφορές υγείας υπολογίζονται πλέον στο μικτό ποσό της κύριας σύνταξης μετά τις περικοπές και όχι στο αρχικό μικτό ποσό όπως πριν. Αυτό οδηγεί σε αυξήσεις του πληρωτέου.

2. Προστέθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της νέας κράτησης 0,20 υπές των ενώσεων συναξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου οτι στη σύνταξη Οκτωβρίου το συνολικό ποσό της εν λόγω κράτησης ήταν 0,80€ (0,60 αναδρομική κράτηση και 0,20 τρέχουσα κράτηση), για σωστά αποτελέσματα του Οκτωβρίου πρέπει να συμπληρωθεί στο κελί "Αναδρομικές κρατήσεις" το ποσό των 0,60€.

Τέλος, όπως και στο φύλλο 4.15, εξακολουθεί να μη λαμβάνεται υπόψη η περικοπή άνω των 2.000 € (για κύρια σύνταξη), δεδομένου οτι δεν είναι σαφές το ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται (αρχικό μικτό, μικτό μετά περικοπές κλπ). Επίσης, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται περικοπή άνω των 1.300€ (για άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης), καθότι δεν εφαρμόστηκε ούτε από το ΓΛΚ. Υπενθυμίζεται οτι οι δύο αυτές περικοπές, προβλέπονται στον πρόσφατο Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου