Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Νέο Φύλλο υπολογισμού Σύνταξης (v 4.10)

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο φύλλο υπολογισμού σύνταξης (v 4.10) από εδώ.

Οι αλλαγές από το προηγούμενο (v 4.05) είναι :
1. Η προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης ποσών αναδρομικών αποδοχών στον υπολογισμό της μηνιαίας σύνταξης.
2. Η προσθήκη δυνατότητας επιλογής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ 4% και 6% έτσι ώστε να εκτιμηθεί η μηνιαία απώλεια από την εν λόγω ρύθμιση.

Λόγω στενής αλληλεξάρτησης του ποσού φορολογίας της κύριας σύνταξης με τα ποσά φορολογίας των ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, η αλλαγή μεταξύ 4% και 6% χωρίς αλλαγή των ποσών ΜΤ/ΕΚΟΕΜ θα παρουσιάσει αποτελέσματα που θα διαφέρουν μερικά € από την πραγματικότητα, όμως, έστω και έτσι, η σύγκριση (4% - 6%) παραμένει ενδεικτική των απωλειών.

Τα ποσά ΜΤ/ΕΚΟΕΜ του μηνός Σεπτεμβρίου είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικά από αυτά των προηγούμενων μηνών λόγω αλλαγών στα ποσά φόρου βάσει της αύξησης κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, απαιτείται εισαγωγή στο φύλλο Excel των νέων ποσών βάσει των μηνιαίων εκκαθαριστικών των ΜΤ/ΕΚΟΕΜ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου