Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Απλός (αλλά προσεγγιστικός) υπολογισμός πληρωτέου νέας σύνταξης

Πρόσφατα, συζητήσαμε με τον κ. Παπαπαρίση την ιδέα που είχε για την δημιουργία ενός excelόφυλλου για τον υπολογισμό της πληρωτέας νέας σύνταξης όπως αυτή θα είναι το 2020 (δηλ. με μειωμένο αφορολόγητο, χωρίς ΕΟΒ, χωρίς αναδρομικά κλπ) με τον πλέον απλό τρόπο, δηλαδή χωρίς την εισαγωγή πολλών στοιχείων από το χρήστη. Ήταν φανερό ότι σε έναν τέτοιο υπολογισμό θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ του τελικού αποτελέσματος και της πραγματικότητας που θα οφείλονταν στον μη υπολογισμό της προσωπική διαφοράς, της φορολογίας των ποσών των Μετοχικών Ταμείων κλπ, αλλά το σκεπτικό ήταν ενδιαφέρον καθότι ο χρήστης θα έπρεπε να εισάγει μόλις τρείς αριθμούς για τον υπολογισμό του νέου πληρωτέου.

Ο κ. Παπαπαρίσης, εκτελώντας τους σχετικούς υπολογισμούς, διαπίστωσε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι διαφορές θα ήταν μικρές, οπότε τελικά δημιουργήθηκε το excelόφυλλο που μπορείτε να βρείτε εδώ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ιστολόγιο του κ. Παπαπαρίση.